Ekokurz 6.a + 6.B

Ve středu15. května jsme vyrazili na EKOKURZ. Nejdříve jsme jeli do ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme vyplňovali úkoly o přírodě. Po obědě jsme jeli na Pecku, kde jsme se ubytovali a dostali první úkoly, mezi které patřila výroba a popis týmových erbů. Večer jsme soutěžili v různých soutěžích.

Ve čtvrtek ráno jsme se učili třídit odpad, rovnat potravinové řetězce a plnili další úkoly. Po dobrém obědě jsme šli pěšky z kempu na hrad Pecka. Tam jsme si prohlédli sklepení. Byla zde i skupina archeologů, kteří nám udělali poznávačku nerostů. Kdo se jí zúčastnil a správně odpověděl, dostala malou zkamenělinu. Po návratu do kempu jsme měli připravený postřehový závod a ZOO soutěž. Po večeři jsme vymysleli vlastní program, kde jsme hráli různé hry.
V pátek jsme měli na závěr sportovní soutěže – házeli jsme na živý koš, hráli basketbal a skákali štafetový trojskok. Jednotlivci soutěžili v poznávání rostlin. Po vyhodnocení nejlepších týmů a nejlepších třídních botaniků a po dobrém obědě jsme se těšili na cestu domů.

(Dv, Adéla Nováková 6.B)