Dějepisná exkurze na Karlštejn

Dne 23.5. se žáci sedných ročníků vypravili na dějepisnou exkurzi na hrad Karlštejn. Po příjezdu si prohlédli okolí hradu a z hlavního nádvoří  se zašli podívat na  Studniční věž, ve které se nachází studna hluboká 78 metrů. Poté je čekala paní průvodkyně a ta je uvedla do královských komnat, vyprávěla o historii hradu, o Karlu IV. a jeho manželkách, ukázala jim maketu hradu a repliku Svatováclavské koruny.

Po  prohlídce   se žáci mohli odreagovat nákupem drobných suvenýrů či dobrůtek v přilehlých stáncích a spokojeně se vydat na cestu domů.
(Dv)