Dějepisná exkurze

 

V úterý 28. 5. 2019 se zájemci z osmého ročníku zúčastnili dějepisné exkurze.

Nejdříve navštívili Chlum, kde kvůli dešti nemohli absolvovat procházku po bojišti z roku 1866. V muzeu si prohlédli vystavené exponáty. Pak následovala krátká zastávka u pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Dívky z 8. A přečetly báseň Fráni Šrámka Raport.

Poté všichni zdárně absolvovali kilometrový úsek podzemních chodeb v Josefově.

Poslední zastávka byla na Kuksu. Osmáci mohli porovnat současnou podobu areálu s původní na modelu i na obrazech. Navštívili hospital s barokní lékárnou a kostelem. Prohlédli si chodbu s restaurovaným cyklem Tanec smrti a sochy Ctností a Neřestí z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Nahlédli také do bylinkové zahrady.

Exkurze se vydařila, přestože počasí nebylo nejlepší.

(Ví)