Kontakt

Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace

Adresa: 17. listopadu 109, 506 01 Jičín
Telefon – kancelář: 493 533 133, 735 161 288, 735 161 289
email: skola@zsjednicka.cz

Ředitel školy: PaedDr. Ivan Truhlička – telefon / fax: 493 531 356

Zástupce ředitele pro 1. stupeň:
Mgr. Ladislava Truhličková – telefon: 493 533 133

Zástupce ředitele pro 2. stupeň:
Mgr. Vladislava Štampochová – telefon: 493 533 133

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Drahomíra Kocourková – telefon: 493 533 133
email: kocourkovad@zsjednicka.cz
Konzultační hodiny pro rodiče – pro školní družinu pondělí 14:30 – 15:30 ve 2.oddělení ŠD

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE Mgr. Drahomíra Kocourková
Konzultační hodiny – Pondělí: 14:30 – 15:30 2.odd. ŠD
(v případě potřeby po domluvě kdykoliv)
telefon:493533133 – linka 29
email: kocourkovad@zsjednicka.cz

Školní jídelna: telefon: 493 531 704


Pro bezhotovostní platby:

Číslo účtu: 27-3205200237/0100
VS rodné číslo před lomítkem (př: 010926), do textu napište jméno dítěte, třídu –název akce (Jan Novák, 6.a – Ekokurz)