Mezinárodní projekty

Školní rok 2016/17 a 2017/2018

Erasmus

Projekt Erasmus+
 Aktivita KA2
Projekt spolupráce – školní vzdělávání
 
Název projektu:
„Healthy Eating for Better Living: Let´s Move!“
„Lepší stravování, lepší žití: Rozhýbejme se!“
Realizace projektu : 01.09.2016 –  31.08.2018

 Spolupracující školy:

Collège Anna Garcin-Mayade, Pontgibaud, Francie – koordinátor projektu

Zespól Szkół w Łabiszynie, Łabiszyn, Polsko

Zaměření projektu:

1 . rok spolupráce -Healthy Eating for Better Living – Zdravé stravování

 • budeme se snažit žáky přimět k přemýšlení o tom, čím se stravují, jaký dopad to může mít na jejich zdraví a budoucnost, cílem bude změnit jejich stravovací návyky, zvýšit příjem zdravých potravin s dostatkem ovoce a zeleniny
 • pokusíme se o vybudování pařníku na školním pozemku, zkultivování zahrádky, pomocí klíčících lahví vypěstujeme klíčky plné vitamínů a provoníme školu zdravými bylinkami

2 . rok spolupráce – Let´s Move – Hýbejme se

 • v druhém roce se zaměříme na pravidelný pohyb, který vede k lepšímu zdraví, fyzické kondici a psychické pohodě
 • cílem tohoto roku bude, aby si žáci osvojili pravidelné pohybové aktivity a zařadili je do běžného života

 

Další cíle projektu

 • kromě již zmíněných cílů – výchovy zdravé a uvědomělé mládeže, která si sama hlídá zdravé stravování a pohyb – chceme žáky prostřednictvím aktivit vést k lepší jazykové vybavenosti, tyto aktivity budeme sdílet s partnery z Francie a Polska. Žáci se budou účastnit výměny dopisů, které si budou pravidelně s žáky z Polska a Francie posílat, budou si dopisovat o běžných konverzačních tématech. Doufáme, že pomocí výstupů aktivit, dojde k motivaci žáků a k jejich vzájemné podpoře, která povede ke splnění všech stanovených cílů projektu. V rámci projektu budou děti poznávat jiné kultury, kulturní rozdíly, a to povede k lepšímu poznání a toleranci ostatních lidí v rámci EU, tím i toleranci rozdílů mezi spolužáky. Všem těmto cílům projektu napomůžou návštěvy v zahraničí a u nás, sdílení a prožívání společných zážitků. Součástí dvouleté práce bude i využívání IT nástrojů, které jsou v dnešní době nutné k uplatnění na studijním i pracovním poli.
 • Pracujme na zdravé budoucnosti a výchově samostatně a sebevědomě myslících bytostí

SPOLEČNĚ VE ŠKOLE

SPOLEČNĚ S PARTNERY

SPOLEČNĚ DOMA

SPOLEČNĚ V ZAHRANIČÍ

SPOLEČNĚ S RODIČI

(zapojení rodičů, jejich nápady a jakákoliv pomoc je vítána)

 

Plán projektových aktivit:

1 . rok spolupráce:

a) Projektový maskot, výměna dopisů, poznávání partnerských měst a krajů, seznámení žáků

b) Světový den jídla, regionální stravování a typická vánoční jídla, zdravá selfíčka, diskuze o zdravém stravování a průzkum, Healthy week – Zdravý týden

c)  Zahrádka, pěstování zdravých klíčků, bylinek a stavba pařníku, piknik

2 . rok spolupráce:

a) Životní styl, průzkum a diskuze

b) Hýbejme se na podzim, v zimě, na jaře i v létě

c) Zdravé Halloweenské recepty – kuchařka, Healthy week – Zdravý týden, pokračujeme v zahradničení

 

Plán mobilit:

 1. listopad 2016 – Projektové setkání učitelů ve Francii (First project meeting France)
 2. červen 2017 – 1. Výjezd žáků do Pontgibaud, Francie (First blended mobility to France)
 3. září 2017 – 2. Výjezd žáků do Łabiszyn, Polsko (Second blended mobility to Poland)
 4. září 2017 –  2. projektové setkání učitelů v Polsku (Second project meeting Poland)
 5. únor 2018 – Projektové setkání učitelů v Česku (Third project meeting Czech Republic)
 6. květen 2018– Jičín hostí zahraniční žáky (Third blended mobility to the Czech Republic)

Deník projektu

 • Newsletter – Září
  Newsletter
 • Newsletter – Říjen
  Newsletter
 • Newsletter – Listopad
  Newsletter
 • Newsletter – Prosinec
  Newsletter
 • Newsletter – Leden – Únor
  Newsletter
 • Newsletter – Březen
  newsletter
 • Newsletter – Duben
  Newsletter
 • Newsletter – Květen/Červen
  Newsletter
 • Newsletter – Září/Říjen
  Newsletter
 • Newsletter – Listopad/Prosinec
  Newsletter
 • Newsletter – Leden/Únor
 • Newsletter – Březen/Duben
 • Newsletter – Květen/Červen

Školní rok 2015/16

2. stupeň
V letošním roce budou na druhém stupni realizovány dva eTwinningové projekty.

A YEAR IN MY TEENAGE LIFE

Profil projektu

Projektový deník

Žáci ze 6.C spolupracují na projektu s partnery z Kréty. Cílem projektu je sdílet informace a kulturní rozdíly z života teenagerů během jednoho školního roku. Porovnat svůj životní styl, partnerské školy a země. Navíc se dozvědět o zájmech, zvycích a svátcích našich zahraničních přátel prostřednictvím různých ICT nástrojů. Žáci si vyzkouší komunikaci v angličtině a budou zlepšovat své komunikační dovednosti.

b71a49c7
b3142c47

 

HEALTHY EATING, BETTER LIVING

Profil projektu

Deník projektu

V projektu Healthy eating, better living s námi spolupracují školy z Francie a Polska. Žáci ze 7.C, 8.C a 8.D budou během projektu přemýšlet o zdravém životním stylu.
Cílem projektu je, aby se zamysleli nad svým stravováním a přístupem ke sportovním aktivitám a mohli vše porovnat s jinými žáky, se kterými budou sdílet své zkušenosti. Navíc se dozví o různých kulturních odlišnostech, svátcích a zvycích prostřednictvím používání různých ICT aplikací a nástrojů. Vyzkouší si použití angličtiny v komunikaci s partnery a zlepší si své jazykové dovednosti.


Školní rok 2014/15

logoetwinning

1. STUPEŇ

MAIL ART

profil projektu

Žáci pátých ročníků se zapojili do projektu MAIL ART. Projekt bude probíhat od listopadu 2014 do února 2015. Cílem projektu je výměna dopisu s dětmi z Francie, Malty a Polska. Prostřednictvím dopisu si žáci procvičí své jazykové znalosti a vyzkouší si komunikovat v angličtině, představí sami sebe a napíší o své rodině a svých koníčcích. Součástí projektu je také výroba obálky za použití různých technik – malba, kresba, koláž. Z uměleckých obálek každá země ve své škole uspořádá výstavu a vybere nejkrásnější obálku. Zvolený vítěz bude oceněn dárečkem ze zahraničí.

zp002

Deník projektu:

Listopad 2014
Páťáci vytvořili plakát projektu s názvy měst, států a podobou vlajek všech účastnických zemí. Dále si vyhledali základní informace o zemích svých nových kamarádů z Malty, Francie a Polska. Sepsali referáty, které byly přečteny při tvorbě plakátu.

zp003 zp004

Prosinec 2014
V prosinci dorazily dopisy od dětí z Francie. Žáci měli velikou radost a byli velmi napnutí, když si losovali svoji obálku s dopisem, na který odpovídali. Umělecké obálky kamarádům do Francie putovaly během prázdnin a děti si je budou moct přečíst v průběhu prvního lednového týdne. Z uměleckých obálek našich kamarádů byla vytvořena výstavka a páťáci hlasovali a vybrali nejkrásnější obálku. Vítězkou je Sidney, na kterou ve škole spolu s dopisem čeká i odměna za 1. místo. Jsme zvědaví, kdo bude vítězem z našich páťáků.

aa16949b adfc329 b31a4bf9

Únor 2015
Francouzští žáci měli velikou radost z českých uměleckých obálek a vybrali vítěze. První místo získala za nejhezčí obálku s motivem země Barča Záhorová z 5.C. Velice gratulujeme! Barča se může těšit na dáreček z Francie, který už je na cestě.
b616c211
Projekt páťáků pokračuje a v únoru je čeká psaní hromadného dopisu kamarádům do Polska a na Maltu.

Únor, březen a duben 2015

Během těchto měsíců si žáci vyměnili malé dopisy s dětmi z Polska a Malty. V dopisech popsali, jak vypadají a připravili sadu fotografií. Zahraniční kamarádi vyřešili prostřednictvím hry „Who Is Who“ (kdo je kdo), jak kdo vypadá a jak se jmenuje. Hra byla pro všechny velmi zábavná. Naši páťáci neměli s přiřazováním fotografií k textíkům polských partnerů žádné problémy. Trochu se potrápili, když řešili hru Malťanů. Přiřazování popisu k fotografiím zkomplikovaly dětem školní uniformy, které partneři z Malty nosí.

Děti z pětek projekt úspěšně zvládly. Splnily všechny úkoly. Dozvěděly se nové informace, vyzkoušely si komunikaci v angličtině, poznaly děti z Francie, Polska a Malty a oživily si hodiny angličtiny různými aktivitami.
b5110721_opt

ba11f882_opt

c21e2f82
KONEC PROJEKTU


CHRISTMAS POSTCARDS

profil projektu

Žáci 5.B se zapojili do projektu CHRISTMAS POSTCARDS. Partnerem tohoto projektu jsou studenti z Francie, kteří našim žákům pošlou na začátku prosince vánoční pohlednice. V textu pohlednice žáci představí sami sebe, napíší základní informace o sobě a své rodině. Komunikují v angličtině. Pohlednice, které děti nakreslí nebo vytvoří, budou součástí výstavky na partnerské škole a nejkrásnější pohlednice bude oceněna dárečkem ze zahraničí. Projekt běží od listopadu, výměna pohlednic proběhne v prosinci a konec by měl být v lednu.

zp005

Deník projektu:

Listopad 2014
V průběhu listopadu si páťáci vytvořili vánoční pohlednice. V prosinci přidají text a odepíší na pohlednice kamarádů z Francie.

zp006

Prosinec 2014
Děti se dočkaly pohlednic, které přišly ve velké krabici. Bylo velmi napínavé, když si páťáci losovali svůj pohled, na který poté odepsali. Pohlednice byly krásné a nápadité, a proto si z nich děti vytvořili ve třídě výstavu. V lednu zvolí nejhezčí pohlednici a pošlou vítězi odměnu.

IMG_2483
IMG_2541
IMG_2550

Únor 2015
Během ledna a února zvolili páťáci nejhezčí pohlednici. Vítězkou je Léa, které poputuje z Česka odměna. I ve Francii volili nejhezčí pohled a bylo to velmi obtížné. Podle dětí z Francie byly všechny pohlednice nádherné a dalo jim práci vybrat tu nejkrásnější. Gratulujeme Ladě z 5.B, jejíž pohlednice získala prvenství. Lada se může těšit na odměnu.
b011002d
Obě skupiny páťáků hráli hru „Who is Who“. Ve hře kdo je kdo hádali, jak kdo vypadá, přiřazovali jména dětí dle popisu fotografií. Hra byla nápaditá a žáky bavila.
bd1d62c9_opt

Březen a duben

Vítězky Léa a Lada obdrželi během března a dubna své odměny. Lée do Francie putovaly pastelky, Léa z nich měla velkou radost, velmi ráda kreslí. Lada dostala knížku v angličtině, kterou všichni francouzští žáci podepsali. Navíc si všichni zamlsali a ochutnali sladkosti z Čech a Francie.


Easter Cards

profil projektu

Třída 5. C se zapojila do nového projektu s názvem „Easter Cards“. Jejich partneři jsou žáci z Kréty. V únoru si stejně staří žáci během výtvarné výchovy vytvořili krásné pohlednice. Velikonoční pohledy si během března vyměnili a vybrali tu nejkrásnější. Během dubna si navzájem zašlou odměnu a projekt bude pokračovat online hrou „Who Is Who“. Přes pracovní prostor Twinspace si děti vzájemně nahrají své fotografie a popis a budou přiřazovat a hádat kdo je kdo.

acff355

b21a7825_opt

b31c0145


2. STUPEŇ

PEN PALS

profil projektu

Do projektu PEN PALS jsou zapojeny některé třídy z celého druhého stupně. Žáci šestého až devátého ročníku si jednou měsíčně vyměňují mail s polskými žáky. Prostřednictvím mailu používají angličtinu v reálné komunikaci. Sdílejí základní informace o sobě, své škole, rodině, koníčcích. Téma mailu je dané a z velké části kopíruje ŠVP, aby žáci procvičovali aktuální slovní zásobu a gramatiku. Projekt poběží celý školní rok 2014/15.

Deník projektu:

Září 2014
Úvodní mail. Žáci si vyměnili první mail se základními informacemi o sobě, rodině, koníčcích a oblíbených věcech.

Říjen 2014
V druhém mailu si žáci poslali svoji fotografii – selfie. Popsali, jak vypadají a napsali pár vět o svém oblečení a oblíbených značkách. Mail ukončili tím, že napsali, jak slaví Halloween.
Procvičili sloveso have got/to be a přítomný čas prostý.

Na konci října byla také vyhlášena soutěž pro všechny ročníky. Úkolem šesťáků a sedmáků bylo vyfotit Halloweenskou fotografii nebo selfie a osmáci a deváťáci vytvořili selfie spojenou s angličtinou.

Exif_JPEG_420 zp008

Listopad 2014
V 6. ročníku byl třetí mail zaměřen na podrobnější informace o své rodině. Žáci psali o rodičích, sourozencích, prarodičích a dalších příbuzných. Mohli přiložit fotografii rodiny a napsat o tom, jak s rodinou tráví volný čas.
Procvičovali sloveso have got/přítomný čas průběhový.

Sedmáci si ověřili zvládnutí právě probíraného učiva – stupňování přídavných jmen a porovnávání dvou věcí – na srovnávání informací o České republice a Polsku.

Žáci osmých ročníků v mailu zužitkovali právě zopakované učivo a slovní zásobu o sportu. Kamarádům do Polska psali o svém oblíbeném sportu, o tom co mají rádi a nemají. Popsali, co je potřeba za vybavení pro výkon daného sportu, zda ho provozují aktivně nebo sledují v televizi.
I like/I don´t like/přítomný čas prostý.

Devítka psala o naší škole. Žáci vytvořili nádherné prezentace o škole a na společné stránce projektu je zveřejnili, aby si polští žáci prohlédli naši školu a fotografie. Jakub Hermann vytvořil velmi pěkné video, které je ke zhlédnutí na youtube.

Prosinec 2014
V prosinci žáci z celého druhého stupně tvořili vánoční pohlednici. Polským studentům popsali, jak slaví Vánoce, jaké dodržují zvyky a co si přejí pod stromeček. Milým překvapením bylo, že si většina dětí přála, aby byli všichni zdraví.
Byla uzavřena foto soutěž a prostřednictvím google formulářů byly zvoleny nejhezčí fotografie.
První příčky obsadili:
Halloweenská foto soutěž
Jakub Sedlák 6.C
Justyna Szymbara – 7. třída (Polsko)

b72affc

Selfie and English foto soutěž
Erik Dvořák – 8.C
Karolina Frydrych – 8. třída (Polsko)
Karolína Karásková – 9. B
Kornelia Weslowska – 9. třída (Polsko)

b51eb16

bb1e5ae9

Leden a únor 2015

V lednu si žáci z druhého stupně s polskými kamarády vyměnili mail, ve kterém popsali svůj nejhezčí vánoční dárek. V únoru je čekají nová témata.

Šesťáci a sedmáci budou popisovat svého domácího mazlíčka, napíší, jak se o něj starají. Použijí přítomný čas prostý, PRESENT SIMPLE

Osmáci sdělí žákům z Polska, jaká je podle nich čeká budoucnost a procvičí si budoucí čas, WILL.

Deváťáci budou psát o svém oblíbeném filmu nebo seriálu. Vrátí se k opakování přítomného času prostého.

Březen a duben 2015

V březnu si sedmáci napsali mail o svém oblíbeném jídle, někteří připojili i recept, jak své oblíbené jídlo připravit. Zhodnotili své stravování a popsali, jak obyčejně jedí, zda navštěvují rychlé občerstvení. Procvičili si přítomný čas prostý.

Žáci z osmičky sdíleli informace o tom, jak bydlí. Popsali svůj dům nebo byt. S kým bydlení sdílí. Typický způsob života v Česku a porovnali své informace s těmi polskými. Procvičili si přítomný čas prostý a vazbu „There is/are“.

Devítka psala o svém zvláštním snu. V hodině angličtiny si žáci povídali s rodilým mluvčím, který u nás od letošního února pracuje, o svých snech. Ten nejpodivnější, který si pamatují, popsali svým partnerům z Polska.

Zadání dubnového mailu je pro všechny žáky druhého stupně stejný. Téma dopisu je „My Trip/My Holiday“. Partneři popíší svůj výlet nebo prázdniny. Použijí minulý čas a případně připojí fotografii.