Školní družina

Řád školní družiny

Provoz ŠD je od 6:30-7:25 a 11:25-16:00 hodin.

Rodiče vyplní přihlášku do ŠD, kde uvedou dobu odchodu dítěte a jména s kým bude odcházet.

Děti je možno vyzvednout ihned po obědě nebo až ve 14 hod.,aby nebyla narušena plánovaná činnost s dětmi. Pokud bude dítě odcházet jiným, než nahlášeným způsobem, musí být tato skutečnost nahlášena včetně datumu písemně.

Každé dítě si přinese podepsaný sáček, v něm přezůvky, sportovní oblečení a obuv.

Čipy k odběru obědů a výběr jídla si zajišťují rodiče (kancelář a škol. jídelna jsou v přízemí budovy ŠD), složenky na každý měsíc obdrží děti od své vychovatelky.

Stanovený příspěvek na ŠD je 150,- Kč měsíčně, úhrada se provádí složenkou:

září – prosinec  600,-

leden – březen    450,-

duben – červen  450,-

Rozpis oddělení ŠD

1. ODD. – Ceeová Květoslava – přízemí (3.C, 3.B)

2. ODD. – Kocourková Drahomíra – suterén (3.A, 3.B)

3. ODD. – Vlasová Lesja – 1. patro vlevo (1.A, 1.B)

4. ODD. – Kocourková Monika – 1. patro vpravo (2.A, 2.B)

5. ODD. – Šťastná Eva – 1. patro vpravo (1.A, 2.B)

 

Ranní ŠD

Pondělí – Pátek – D. Kocourková – 4. oddělení (1. patro)

Konečná ŠD

Pondělí L. Vlasová 1. patro
Úterý L. Vlasová 1. patro
Středa L. Vlasová 1. patro
Čtvrtek E. Šťastná 1. patro
Pátek E. Šťastná 1. patro

Nabídka zájmových kroužků při ŠD

kroužek den vyučující
Kroužek vaření čtvrtek p. Vlasová L.
Kroužek malování, aranžování úterý p. Kocourková M.
Tvůrčí dílna – Šikulové středa p. Kocourková D.
Keramický kroužek pondělí, čtvrtek p. Ceeová K.

Všechny zájmové kroužky začínají 1.10. 2018.
Případný zájem nahlaste u vyučujících vychovatelek nejpozději do 14.9. 2018.
Kroužky probíhají v době od 14:15 do 15:45 hod.
Poplatek na jedno pololetí činí 500,- Kč.