O elektronické ŽK

Elektronická žákovská knížka (eŽK) slouží pro lepší informovanost žáků i rodičů a zjednodušuje komunikaci se školou.

Elektronická žákovská knížka je dostupná na adrese: https://bakalari.zsjednicka.cz

Aplikaci pro chytré telefony s OS Android je možné si zdarma stáhnout na adrese:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student

Aplikaci pro zařízení Apple s iOS je možné si zdarma stáhnout na adrese:
https://itunes.apple.com/cz/app/bakalari-oficialni-aplikace/id1070211765?mt=8

Případné technické problémy Vám pomůže řešit náš ICT správce na adrese:
webmaster@zsjednicka.cz

Prostřednictvím eŽK získají rodiče i žáci přehled o známkách ze všech předmětů, formě zkoušení a důležitosti známky i o chování dítěte.

S pomocí eŽK mohou rodiče rovněž snadno splnit svoji povinnost jakoukoliv známou nepřítomnost žáka předem oznámit škole i s uvedením její příčiny a každou absenci omluvit nejpozději do tří dnů po jejím skončení.

Pro uvolnění žáka z vyučování nadále platí, že pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka 1. stupně vyzvedávají osobně ve škole. Na 2. stupni stačí předložit písemnou žádost o uvolnění a žák může opustit školní budovu sám. Na této žádosti nesmí chybět čas odchodu, datum, podpis rodičů a formulace, že může odejít ze školy sám. Při předkládání písemné žádosti o uvolnění prostřednictvím eŽK (která slouží současně i jako omluvenka) postupujte následovně: Komens => Poslat zprávu => z boxu „typ zprávy“ vyberte Omluvení absence => do textového pole napište znění omluvenky.

Pokud žák chyběl ve škole a jeho absence nebyla rodiči předem oznámena a omluvena prostřednictvím eŽK (nemoc, osobní vyzvednutí dítěte ve škole, oznámení nepřítomnosti prostřednictvím telefonu či lístečku), je třeba absenci dodatečně ( ovšem nejpozději do tří dnů) omluvit prostřednictvím eŽK. V takovém případě postupujte následovně: Komens => Poslat zprávu => z boxu „typ zprávy“ vyberte Omluvení absence => do textového pole napište znění omluvenky.