Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ZŠ v roce 2018/2019

Zájmové kroužky – 1.stupeň

kroužek třída den/hodina vyučující
Miniházená 1., 2. r. středa 13:20 – 14:04 (hala) Frýbová
Miniházená 3. – 5. r. čtvrtek 12:30 – 13:15 (hala) Vyziblová
Pohybové hry 1., 2. r. úterý 12:30 – 13:15 (hala) Tobiášová
Pohybové hry 1., 2. r. úterý 12:30 – 13:15 (hala) Houfková
Sportovní hry 5. (4.) r. středa 13:20 – 14:05 (Tv přístavek) Vyziblová
Sportovní hry 3. r. úterý 13:30 – 13:15 (Tv přístavek) Jiránek
Zdravotní cvičení s prvky jógy 4. r. úterý 12:30 – 13:15 (hala) Veselá
Sboreček 1. – 3. r. čtvrtek 12:30 – 13:15 (učebna 5.C) Fiurášková

Dlabolová

Dramatický kroužek 4. r. úterý 13:15 – 14:00 (učebna 4.D) Pátková
Výtvarný kroužek 4. r. čtvrtek 13:15 – 14:00 (učebna 4.D) Pátková
Hry na zobcovou flétnu 4. r. úterý 13:00 – 13:45 (učebna 4.C) Veselá

Zájmové kroužky – 2.stupeň

kroužek třída den/hodina vyučující
Florbal 8.-9. r. středa 14:00 – 16:30 (hala) Jenčovský
Florbal 6. – 7. r. pondělí 14:00 – 16:30 (hala) Pavel
Angličtina 6. r. 13:20 – 14:05 Ondráčková
Český jazyk 9. r. 13:20 – 14:05 Rolfová
Český jazyk 9.BC – příprava na přijímačky 9. r. od 11/2018 Jirsová
Matematika 9.A – příprava na přijímačky 9. r. od 11/2018 Keršlágerová
Matematika 9.B – příprava na přijímačky 9. r. od 11/2018 Feštrová
Matematika 9.C – příprava na přijímačky 9. r. od 11/2018 Jiránková