Žákovský parlament

Práva žákovského parlamentu (ŽP):

  1. Vyjadřovat se k problematice chodu školy a mimoškolní činnosti.
  2. Přednášet své návrhy vedení školy i vyučujícím.
  3. Podílet se aktivně na životě školy.

Povinnosti žákovského parlamentu:

  1. Zprostředkovávat výměnu informací mezi žáky na jedné straně a učiteli, vedením a zaměstnanci školy na straně druhé.
  2. Připravovat a organizovat činnosti iniciované ŽP, nebo které navrhnou žáci jednotlivých tříd. Zejména kulturní a sportovní akce.
  3. Řešit připomínky a návrhy žáků, jak zlepšit chod školy.

Seznam žáků

6A, Čeřovský, Emmy

6B, Vrabie, Chrastilová

6C, Kaňka, Sauer

6D, Fikarová, Nešněrová

7A, Dendisová, Babáková

7B, Domas, Čermáková

7C, Karták, Stránská

8A, Čapek, Černá

8B, Měšťanová, Petříková

9A, Sobota, Benešová

9B, Havle, Novotný

9C, Kříž, Koudelová

Akce pro rok 2018/2019

  1. Pomoc při přípravě oslav 100 let republiky.
  2. Veřejná školní knihovna.
  3. Velikonoční soutěž pro první stupeň