Naši sponzoři

Rádi bychom poděkovali našim sponzorům, kteří nás podpořili ve školním roce 2011/2012

Jméno / název firmy Datum přijetí daru Výše daru Využití daru
Hodinářství.cz Prosinec 2014 10 000,- Kč Hudební nástroje
Sklopísek Střeleč Prosinec 2011 10 000,- Kč Nákup nářadí na
pěstitelské práce