Exkurze do Terezína

V úterý 7. května 2019 se 44 žáků a žákyň devátého ročníku zúčastnilo dějepisné exkurze do Terezína a na Říp. V Terezíně jsme navštívili Malou pevnost a Muzeum ghetta. Na Říp nás dovedl praotec Čech s bratrem Lechem (žáci 9. C). Na vrcholu hory promluvil Čech ke své družině. Žákyně z 9. A přečetly básně. Pokračování – Exkurze do Terezína

Program „ Stolování“ pro žáky 2. ročníku

V úterý 14. 5. 2019 se žáci druhých tříd zúčastnili naučného programu „Stolování“, který byl zaměřen na správné společenské chování u jídelního stolu. Přednášku vedla Mgr. Drobná. Žáci si ukázali, jak prostírat stůl, jak sedět u stolu, pořadí jídel a dále správné pořadí i používání příborů. Za pomoci lektorky si vyzkoušeli prostírání stolu a skládání ubrousku. Doufám, že děti využijí svých nově nabytých znalostí v běžném životě. Pokračování – Program „ Stolování“ pro žáky 2. ročníku

Muzeum 5.D

V průběhu dubna a května  žáci 5. D třídy opakovaně navštíví Regionální muzeum v Jičíně v rámci programu Človíček. Zatím se děti seznámily s prostory muzea, které nejsou běžně dostupné. Dozvěděly se, odkud se věci v muzeu vzaly, kde jsou uchovávány, jak se registrují. Dnes již ví, co je to přírůstková kniha, co znamená slovo depozitář, jak vypadá knihovna se starými knihami o Jičínsku a co je to restaurování. Pokračování – Muzeum 5.D

Ekologický kurz 

Mezi dny 24. 4. – 26. 4. jsme se (žáci 6. C a 6.D) spolu s pedagogy  H. Havlovou, K. Dvořákovou a O. Splítkem zúčastnili ekokurzu na Pecce. Celým pobytem probíhala celotáborová soutěž, skládající se z několika menších soutěží. První den jsme jeli do Zoo ve Dvoře Králové, kde proběhla první soutěž, následně v kempu (po ubytování)  druhá. Výtvarně jsme tvořili erby a názvy družstev. Večer jsme luštili různé kvízy s ekologickou tematikou. Druhý den jsme šli na hrad Pecka, kde jsme byli na prohlídce sklepení. Po návratu do kempu proběhly další dvě soutěže. Večer jsme zpívali za doprovodu kytary. Třetí den jsme poznávali rostliny v soutěži Botanik, poměřili jsme síly ve sportovním klání družstev a na závěr se konalo vyhlášení celotáborové soutěže – vyhráli „Ekáči na pekáči“ ve složení J. Juhás, D. Kaňka, J. Sauer a D. Skopár. Počasí se vyvedlo, ve volném čase jsme hráli různé hry (fotbal, házení s míčem, atd.), bylo to tam super. Pokračování – Ekologický kurz 

Velikonoční běh do schodů

V úterý a ve středu před velikonočními svátky si porovnali dívky a chlapci z prvního až čtvrtého ročníku svoje běžecké dovednosti v tradičním velikonočním běhu do schodů. Každého závodníka čekala v cíli sladká odměna. Ti nejzdatnější získali „medaile“ a diplomy. Pokračování – Velikonoční běh do schodů

Kuželky 5.D

Středa 24. 4. 2019 začala  hezkou procházkou ulicí lemovanou rozkvetlými růžovými sakurami. Místo češtiny a matematiky čekal žáky 5.D turnaj v kuželkách. Prostě skvělé dopoledne. Pokračování – Kuželky 5.D

Den Země

V pátek 26. dubna žáci devátého ročníku uklidili prostranství podél Cidliny od mostu u Masarykovy obchodní akademie po RONAL, za což si zaslouží pochvalu a poděkování. Byli překvapeni, co všechno lidé odhazují do přírody a jak moc znečišťují životní prostředí. Pokračování – Den Země

Matematický klokan 2019 – okresní a krajské výsledky

V březnu se 406 našich žáků a žákyň zapojilo do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Pokračování – Matematický klokan 2019 – okresní a krajské výsledky

Sportovní akce projektu 100 let republiky

V rámci našeho celoročního projektu jsme se v měsíci dubnu zaměřili na sport. Připomněli jsme si, že součástí naší historie byly i sokolské slety, které byly v období let 1955 – 1985 nahrazeny spartakiádami. Tři dívčí skupiny ze 7. A, 7. B a 8. A si připravily pod vedením svých tělocvikářů J. Jedličky a L. Vinkláře skupinová cvičení s tyčemi či obručemi. Všechna vystoupení připravovaná několik měsíců byla předvedena v tělocvičně spolužákům a odměněna zasloužilým potleskem. Pokračování – Sportovní akce projektu 100 let republiky

BESEDA V KNIHOVNĚ

Ve středu 17. dubna 2019 někteří deváťáci navštívili jičínskou knihovnu, aby se setkali s paní Michaelou Vidlákovou, která jako šestileté židovské dítě musela těsně před Vánocemi v roce 1942 společně se svými rodiči nastoupit do transportu a odjet do terezínského ghetta. Paní Vidlákovou doprovázel pan Radek Hejret, který s dětmi nejdříve besedoval o antisemitismu a holocaustu. Po přestávce vyprávěla o svém pobytu v Terezíně paní Michaela Vidláková. Své vyprávění doplnila obrazovým materiálem. Rodina měla štěstí v neštěstí, že díky dvěma okamžikům přežila. Tatínek uvedl, že je tesař, kterých bylo v Terezíně zapotřebí, přestože byl výrobcem kožešin. Jako důkaz své zručnosti předvedl pejska Pluta, kterého vyrobil své dceři k pátým narozeninám. Má ho dodnes vystaveného v knihovně. Před transportem do Osvětimi na podzim roku 1944 tatínka zachránil vichr, který poničil střechu, kterou bylo třeba opravit. Děti se zaujetím poslouchaly. Měly možnost se ptát. Na závěr besedy žákyně 9. A přednesla báseň Motýl a žákyně 9. B předaly paní Vidlákové květiny a vlastnoručně vyrobený dárek. Je obdivuhodné, že tolik cestuje, aby se setkala s mladými lidmi a vyprávěla jim svůj příběh.

Pokračování – BESEDA V KNIHOVNĚ

Okresní finále: McDonald´s Cup 2018/2019

Ve středu 24. dubna 2019 se žáci  4. – 5. tříd  zúčastnili okresního finále turnaje v kopané. Pokračování – Okresní finále: McDonald´s Cup 2018/2019

McDonald’s Cup  2018/2019

V pátek 11. dubna  se výběr  žáků  4. – 5. tříd  zúčastnil 22. ročníku okrskového kola turnaje v kopané –  McDonald´s cup. Po tuhých bojích naši hráči postoupili jako první ze skupiny a o postupové místo se utkali s  3. ZŠ, kterou porazili. Z osmi základních škol Jičínska si zajistili druhým místem postup do okresního kola.

(AJ)

Pythagoriáda na 2. stupni

4. dubna 2019 se vybraní žáci 6. až 8. tříd zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda. Pokračování – Pythagoriáda na 2. stupni

Síla lidskosti

V pátek 5. dubna se žáci a žákyně druhého stupně naší školy vydali do kina, aby zhlédli film Síla lidskosti, který uvedl pan Zdeněk Tulis – dramaturg pořadů o siru Nicholasu Wintonovi. Pokračování – Síla lidskosti

Setkání s umělcem

V prvním dubnovém týdnu třídy 9. A a 9. B v rámci výtvarné výchovy navštívily galerii, aby se seznámily s životem a dílem malíře a grafika Zdeňka Šindlara. Výstava byla uspořádána k jeho osmdesátinám. Velkým překvapením pro děti i vyučující byla přítomnost samotného autora vystavených děl. Žáci a žákyně si nejdříve prohlédli výstavu a vyplnili pracovní listy. Nejvíce se jim líbilo zachycení atmosféry v Benátkách, Dubrovníku a Istanbulu, Obelisk a Bílý dům ve Washingtonu, Chrám svatého Víta v Praze a místa z okolí Jičína – Kost, Humprecht či Radim. Potom pan Šindlar ochotně odpovídal na jejich dotazy a vyprávěl o své práci. Dozvěděli se například, že jeho nejoblíbenější technikou je litografie a že jeho dosud poslední zakázkou bylo zachycení nejrůznějších míst a zákoutí Prahy. Paní učitelky poděkovaly panu Šindlarovi, popřály mu k jubileu a dodatečně zaslaly přání a malý dárek. Pro všechny byla návštěva galerie a zejména setkání s umělcem zážitek. Pokračování – Setkání s umělcem