Pythagoriáda na 2. stupni

4. dubna 2019 se vybraní žáci 6. až 8. tříd zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda. Pokračování – Pythagoriáda na 2. stupni

Síla lidskosti

V pátek 5. dubna se žáci a žákyně druhého stupně naší školy vydali do kina, aby zhlédli film Síla lidskosti, který uvedl pan Zdeněk Tulis – dramaturg pořadů o siru Nicholasu Wintonovi. Pokračování – Síla lidskosti

Setkání s umělcem

V prvním dubnovém týdnu třídy 9. A a 9. B v rámci výtvarné výchovy navštívily galerii, aby se seznámily s životem a dílem malíře a grafika Zdeňka Šindlara. Výstava byla uspořádána k jeho osmdesátinám. Velkým překvapením pro děti i vyučující byla přítomnost samotného autora vystavených děl. Žáci a žákyně si nejdříve prohlédli výstavu a vyplnili pracovní listy. Nejvíce se jim líbilo zachycení atmosféry v Benátkách, Dubrovníku a Istanbulu, Obelisk a Bílý dům ve Washingtonu, Chrám svatého Víta v Praze a místa z okolí Jičína – Kost, Humprecht či Radim. Potom pan Šindlar ochotně odpovídal na jejich dotazy a vyprávěl o své práci. Dozvěděli se například, že jeho nejoblíbenější technikou je litografie a že jeho dosud poslední zakázkou bylo zachycení nejrůznějších míst a zákoutí Prahy. Paní učitelky poděkovaly panu Šindlarovi, popřály mu k jubileu a dodatečně zaslaly přání a malý dárek. Pro všechny byla návštěva galerie a zejména setkání s umělcem zážitek. Pokračování – Setkání s umělcem

Ročníková soutěž 4.tříd

V březnu se žáci 4. tříd zapojili do soutěže „ O nejkrásnější jarní pohlednici.“ Vyhodnotit nejlepší výtvor nebylo lehké, neboť se všem dětem práce zdařily. Po důkladném zvážení třídních učitelů se na prvních třech pozicích umístily žákyně:

  1. místo Tereza Svobodová 4.C
  2. místo Míša Javůrková 4.A
  3. místo Soňa Kolárovská 4.B

Pokračování – Ročníková soutěž 4.tříd

Raketou na Mars – 1.A a 1.B

Poté, co byli první třídy navštívit hvězdárnu, jsme vesmír a planety ještě prozkoumali řádně ve škole. Ročníkovou akci jsme nazvali – Raketou na Mars. Vhodným místem nám byla střecha, cítili jsme se blíže k vesmíru.  Nejprve jsme se rozdělili do skupin podle planet a dali jsme dohromady jejich názvy rozmístěné po střeše.  Dále jsme ve třídě pomocí matematických příkladů složili obrázek rakety. A na závěr si každý prvňáček vyrobil svoji vlastní raketu.  Pokračování – Raketou na Mars – 1.A a 1.B

Sportování 1.B a 6.B

Starší kamarádi ze 6.B  si pro prvňáčky připravili krásné sportování v hale. Vymysleli spoustu stanovišť, na kterých jim dělali průvodce a rádce. A na závěr sami malým kamarádům předvedli, že to umí taky. Při vyhlášení a zhodnocení měli připravené diplomy a potěšili i drobnou sladkostí. Za velmi hezky připravenou akci, moc děkuji žákům 6.B. Pokračování – Sportování 1.B a 6.B

NAŠI PREZIDENTI

Dne 7. března 2019 jsme si v rozhlasové relaci připomněli výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a zahájili další část celoročního projektu k stému výročí vzniku samostatného Československa. Pokračování – NAŠI PREZIDENTI

Program „ Otesánek“ v 5. C

Ve středu 27. března 2019 se žáci zúčastnili v rámci přírodovědného učiva vzdělávacího programu „Otesánek“. Lektorka p. Drobná besedovala se žáky o správné životosprávě,          o složení zdravé výživy. Dále žáky seznámila s orgány trávicí soustavy, které umožňují příjem potravy a její zpracování. Žáci aktivně pracovali ve skupinách, ochutnávali zeleninu, řadili pojmy trávicí soustavy a rozebírali složení nápojů i některých pochutin. Program byl velmi zajímavý. Pokračování – Program „ Otesánek“ v 5. C

Výroba papírových motýlků

V pátek 22. března jsme hned po zvonění spěchali k našim prvňáčkům, kteří na nás už netrpělivě čekali. Přinesli jsme si s sebou barevné papíry, nůžky, lepidlo, šablony motýlků a pustili se do práce. Naše malé kamarády výroba papírových motýlků tak bavila, že nás k tomu ani nechtěli pustit! Nakonec jsme uklidili všechny odstřižky i zbylý materiál, rozloučili se a vrátili se zpátky do své třídy – motýlci jí budou v oknech moc slušet! Pokračování – Výroba papírových motýlků

Matematický klokan na 2. stupni

V pátek 22. 3. 2019 jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Pokračování – Matematický klokan na 2. stupni

Matematický Klokan 2019

V pátek 22. 3. proběhla celostátní soutěž Matematický Klokan. V kategorii Cvrček soutěžili žáci 2. a 3. tříd v řešení 18 zajímavých úloh. Nejlepšími řešiteli byli Matěj Novák z 3. B (67 b.), Tereza Bláhová z 3. C (63 b.) a Veronika Gurinová z 3. C (63 b.). Žáci 4. a 5. ročníků v kategorii Klokánek řešili 24 úloh. Nejlepších výsledků dosáhli David Klimeš ze 4. A (100 b.), Patrik Janďourek z 5.B (99 b.) a Šimon  Farkašovský z 5. B (93 b.). Na 1. stupni se zúčastnilo této soutěže 242 žáků. Vítězům blahopřejeme a ostatním účastníkům děkujeme za účast. Pokračování – Matematický Klokan 2019

Netradiční olympiáda 5.D

V únoru 2019 se uskutečnila další ročníková akce s názvem „Netradiční olympiáda“. Akce pro žáky 5.tříd byla sportovně zaměřená a proběhla v hale školy. Pokračování – Netradiční olympiáda 5.D

Škola nanečisto

Ve čtvrtek 7. 3. proběhlo poslední setkání Školy nanečisto, které bylo zaměřeno na znalosti o přírodě a ročních obdobích. Formou her jsme si povídali o blížícím se příchodu jara. Děti si vyrobily z papíru tulipán (zápich). Spolu s rodiči zasadili petrklíč a květináč dozdobili zápichem. Jaro jsme přivolávali písničkou a recitací básniček. Práci dětí jsme vyhodnotili a předali vysvědčení.

Pokračování – Škola nanečisto

Jarní turnaj miniházené

V pátek 8.3. se naši házenkáři zúčastnili další školní ligy házené. A opět s úspěchem! Hráči z týmu Štíři vystoupali na příčku nejvyšší, mladší Jedničky obhájily místo druhé. K radostné atmosféře přispěla též účast našich nejmladších hráčů z 1. tříd. Ti si poprvé vyzkoušeli hru proti cizímu soupeři a začali tak sbírat cenné zkušenosti.

(Fry) Pokračování – Jarní turnaj miniházené

Superstar 3. ročníku

Ve čtvrtek 28.2. se ve třídě 3.C uskutečnila další ročníková akce. Tentokrát jsme poměřili síly v oboru hudebním a tanečním. Z každé třídy se předvedly malé i větší skupinky zpěváků, diváky překvapily svou nápaditostí i dokonalým zpěvem. Porota měla těžké rozhodování. Kdopak se stane superstar 3. tříd? Nakonec zvítězili všichni. Ti co našli odvahu vystoupit a pobavit sebe i spolužáky.

(Fr) Pokračování – Superstar 3. ročníku